hovedsiden | Forum | Lets Talk . . . |

 


*NOTE: KAN BARE STEMME EN GANG PR. DAG*

REGLER FOR FORUMET | LETS TALK |

* Her har du muligheten til å prate og diskutere hverdagslige tema når du vil på døgnet.

 

- Du må ALLTID vise respekt for de du snakker med, uansett i hvilken retning
samtalen / diuskusjonen går hen.

 

- Stygge ord (*banning) og annen *slang som kan virke støtende er absolutt forbudt i dette forumet.

 

- Prat med andre som det var naboen din eller en du står å prater med på gata (vis allmenn høflighet og god folkeskikk..da kommer du langt)

 

(*banning|dårlig oppførsel : kan føre til utestengelse fra forumet i kortere eller lengre tid avhengig av alvorlighetsgraden (dette bestemmes av våre Moderatorer (Mod )

 

- Vi har også nulltolleranse mot mobbing|diskriminering av personer når det

gjelder legning| hudfarge | rase | utsseende osv...


(dette blir også fulgt opp av og tatt hånd om av våre kompetente Moderatorer

på jevnlig basis)


(straff : samme som for banning|dårlig oppførsel)

 

 

 

 

 

| Hensikten for dette forumet |

 

| I dette foraet er vi åpne for alle mennesker uansett hvem de måtte være |

 

| Vi ønsker å ha/ skape åpen kommunikasjon på tvers av aldersgrupper og kjønn |

 

 

 

Vi håper med dette du vil få en fin opplevelse av å delta i forumet vårt

 

 

 

 

 

så prat i vei . . .

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Moderatorene

 


© RUNE VIKEN WEB

 

 

 

 

SKRIV EN KOMMENTAR :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©